ἑξάκις

ἑξάκῐς [ᾰ], Adv., ([etym.] ἕξ)
A six times, Pi.O.7.86, Pl.R.337b, etc.:—also [full] ἑξάκι, cj. in Simon.156, Call.Fr.120, AP14.129 (Metrod.), 141 (Id.), CIG2834.4 ([place name] Aphrodisias).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἑξάκις — six times indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • εξάκις — (AM ἑξάκις, Α και ἑξάκι) επίρρ. έξι φορές. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἕξ + επίρρ. κατάλ. κι(ς)] …   Dictionary of Greek

 • ἑξάκι — ἑξάκις six times poetic indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • PERIODICI Agones — iidem cum sacris illis IV. Graecorum Agonibus, quos omnes qui vicisset, περίοδον fecisse dicebatur et περιοδονίκης, ut et περιοδευτὴς, Athleta, appellabatur. Non enim Olympia solum aut Pythia vicisse oportuit eum qui Periodi victor dici voluit,… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • κυβικό σύστημα — Μία από τις επτά υποδιαιρέσεις της κρυσταλλικής κατάταξης των κρυστάλλων. Περιλαμβάνει όλους τους κρυστάλλους με τριπλό σύστημα κρυσταλλογραφικών αξόνων, οι οποίοι σχηματίζουν μεταξύ τους γωνίες (α,β,γ) ίσες με 90°. Οι θεμελιώδεις παράμετροι (a,b …   Dictionary of Greek

 • 10 hoch — Vorsätze für Maßeinheiten, auch Einheitenvorsätze, Einheitenpräfixe oder kurz Präfixe oder Vorsätze genannt, dienen dazu, Vielfache oder Teile von Maßeinheiten zu bilden, um Zahlen mit vielen Stellen zu vermeiden. Inhaltsverzeichnis 1 SI Präfixe… …   Deutsch Wikipedia

 • Centi — Vorsätze für Maßeinheiten, auch Einheitenvorsätze, Einheitenpräfixe oder kurz Präfixe oder Vorsätze genannt, dienen dazu, Vielfache oder Teile von Maßeinheiten zu bilden, um Zahlen mit vielen Stellen zu vermeiden. Inhaltsverzeichnis 1 SI Präfixe… …   Deutsch Wikipedia

 • Chilio — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie griechische Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken… …   Deutsch Wikipedia

 • Dezi — Vorsätze für Maßeinheiten, auch Einheitenvorsätze, Einheitenpräfixe oder kurz Präfixe oder Vorsätze genannt, dienen dazu, Vielfache oder Teile von Maßeinheiten zu bilden, um Zahlen mit vielen Stellen zu vermeiden. Inhaltsverzeichnis 1 SI Präfixe… …   Deutsch Wikipedia

 • Dezimal-Präfix — Vorsätze für Maßeinheiten, auch Einheitenvorsätze, Einheitenpräfixe oder kurz Präfixe oder Vorsätze genannt, dienen dazu, Vielfache oder Teile von Maßeinheiten zu bilden, um Zahlen mit vielen Stellen zu vermeiden. Inhaltsverzeichnis 1 SI Präfixe… …   Deutsch Wikipedia

 • Dezimal-Präfixe — Vorsätze für Maßeinheiten, auch Einheitenvorsätze, Einheitenpräfixe oder kurz Präfixe oder Vorsätze genannt, dienen dazu, Vielfache oder Teile von Maßeinheiten zu bilden, um Zahlen mit vielen Stellen zu vermeiden. Inhaltsverzeichnis 1 SI Präfixe… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.